Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1. de website: alle pagina's die zijn opgeslagen op de webruimte van het domein (www.)hoogendaminteriors.nl, resp. (www.)hoogendaminteriors.com.
  2. de webpagina: iedere webpagina waarop een hyperlink naar deze disclaimer staat, met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  3. de eigenaar: de eigenaar van de website;
  4. de uitgever: de editor(s) van de website;
  5. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen);
  6. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  7. de inhoud: de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten) van de website;
  8. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De eigenaar, Hoogendam Interiors B.V. (Kamer van Koophandel: 66349826), hierna te noemen "de eigenaar", verleent u hierbij toegang tot (www.)hoogendaminteriors.nl, resp. (www.)hoogendaminteriors.com (hierna: "de website") en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

De eigenaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De eigenaar spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de eigenaar.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de eigenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij de eigenaar en haar licentiegevers.

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als herhaald en verwerkt in elke pagina van de website.

© 2024 Hoogendam Interiors - by Mooss - Powered by MijnWebshopPartner.nl - All rights reserved